Predaj katalógu

AKCIA 2017 – GRATIS prístup do Katalógu a členstvo v Programe Czech & Slovak Discovery do 30.10.2018

Objednať katalóg

Registrácia obsahuje:

Cenník:
Cena predplatného Czech & Slovak Discovery na kalendárny rok je 9,90 EUR.

Buďte s nami od začiatku - bližšie k ľuďom, k prírode, bližšie k podstate života a k tomu zdravé regionálne produkty.

Aktuálny stav: 83 registrovaných objektov / hostiteľov Czech & Slovak Discovery